Spring over hovedmenu

Social kapital

Dette redskab hjælper med at planlægge arbejdet med social kapital. Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital.

  • Mål: At komme godt i gang med at opbygge arbejdspladsens sociale kapital

  • Forberedelsestid: 10 min.

  • Øvelsestid: 1 time

  • Det skal du bruge: Printet redskab, kuglepen, mødelokale, kalender

  • Hvem kan deltage: Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, HR-konsulenter og uddannelseskonsulenter

Kom godt i gang

Vejledning: 1 Læs vejledning (1 side) og redskab (2 sider). 2 Udvælg relevante mødedeltagere på arbejdspladsen, der skal være med til at gennemgå tjeklisten. 3 Indkald mødedeltagere og book mødelokale. 4 Print tjeklisten til alle deltagere. 5. Hold mødet, introducer og anvend tjeklisten. 6 Gennemgå og notér svar sammen. 7 Opsummér til sidst hvad I har aftalt på mødet. Hvilke tiltag og hvem gør hvad?


Kilde: "Kom godt i gang med social kapital" af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø – Velfærd og Offentlig administration

Læs mere om Social kapital