Spring over hovedmenu

God opfølgning

Redskabet hjælper lederen med at forberede og holde et opfølgningsmøde med en medarbejder, der er sygemeldt eller er vendt tilbage til jobbet.

  • Mål: At sikre at medarbejderen kommer godt tilbage i job efter sygefravær

  • Forberedelsestid: 20 min.

  • Øvelsestid: 30 min.

  • Det skal du bruge: Printet redskab, kuglepen, notesblok, mødelokale eller telefon, kalender

  • Hvem kan deltage: Leder og medarbejder, der er sygemeldt, eller er vendt tilbage til jobbet

Kom godt i gang

Vejledning: 1 Læs øvelsesvejledning (2 sider) og redskabet (1 side). 2 Kontakt medarbejderen og strukturer samtalen efter “Den uformelle opfølgning” i redskabet. Afhængigt af situationen, aftal da om opfølgningsmødet skal afholdes i et mødelokale eller pr. telefon. 3 Brug “Forberedelse til opfølgningsmødet” i redskabet. 4 Hold mødet med medarbejderen. Begynd samtalen med at nævne, hvad der blev aftalt sidste gang, og tag en dialog om situationen siden sidst. 5 Aftal hvornår I mødes næste gang og hvad kollegerne kan orienteres om.


Kilde: "Når samtaler med medarbejderne er svære" (2018) af Cabi – bedre arbejde til flere

Læs mere om God opfølgning