Spring over hovedmenu

Hold balancen

Dette redskab hjælper en leder med at holde balancen mellem hensynet til en stress-sygemeldt medarbejder og hensynet til kollegaerne. Redskabet kan bruges generelt.

  • Mål: At hjælpe ledere med at holde balancen mellem hensynet til en sygemeldt medarbejder og hensynet til kollegaerne

  • Forberedelsestid: 15 min.

  • Øvelsestid: 45 min.

  • Det skal du bruge: Print redskab, kuglepen, notesblok

  • Hvem kan deltage: Leder og andre relevante

Kom godt i gang

Vejledning: 1 Læs vejledning (1 side) og redskab (1 side). 2 Print redskab og vejledning. Brug din notesblok til at notere dine refleksioner. 3 Gennemgå dine noter og overvej hvem, der er relevant at indkalde til møde. 4 Indkald disse til møde og book mødelokale. 5 Hold møderne, introducer redskabet og præsentér dine noter. 6 Overvej handlemuligheder. Lav derefter en handleplan og uddelegér ansvar. 7 Juster løbende planen og forventningsafstem med de relevante personer.


Kilde: "Hold balancen – Stressreducerende ledelse ved fravær i teamet" af Arbejdsmiljø København og P.S. – Indsats for psykisk sundhed i Københavns Kommune

Læs mere om Hold balancen