Spring over hovedmenu

Fraværs/nærværsspillet

Dette spil giver arbejdspladsen mulighed for at drøfte viden om og holdninger til fravær og nærvær.

  • Mål: At arbejdspladsen får fælles viden og holdninger om fravær og nærvær

  • Forberedelsestid: 10 min.

  • Øvelsestid: 30 - 40 min.

  • Det skal du bruge: Printet redskab, saks, kuglepen, notesblok, mødelokale, kalender

  • Hvem kan deltage: Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og medarbejdere

Kom godt i gang

Vejledning: 1 Læs vejledning (1 side) og skim redskabet med spillekortene. 2 Vælg (evt. flere grupper af) 3-6 medarbejdere der skal være med til at lave øvelsen. Bemærk, at der skal være én eller flere personer til stede, som har et grundigt kendskab til regler, politikker og kutymer på sygefraværsområdet. 3 Indkald mødedeltagerne til møde, inkludér en kort dagsorden og book mødelokale. 4 Print og klip et sæt spillekort pr. gruppe
Bemærk, print ikke kortene dobbeltsidet. 5 Hold mødet, introducer og spil spillet. Forklar at spillet er et dialogredskab, som handler om nærvær og fravær på arbejdspladsen og ikke om den enkelte medarbejder. 6 Gennemgå og notér svar i fællesskab og aftal hvordan I vil følge op.


Kilde: "Fraværs/nærværsspillet" af Cabi – bedre arbejde til flere 

Læs mere om Fraværs/nærværsspillet