Spring over hovedmenu

MOST-modellen

Dette redskab hjælper en gruppe af ledere med at drøfte, hvordan ledere ud fra fire temaer (Mening, Omsorg, Systematik og Tydelighed) kan blive bedre til at håndtere og nedbringe sygefravær.

  • Mål: At hjælpe ledere med at håndtere og nedbringe sygefravær gennem MOST (Mening, Omsorg, Systematik, Tydelighed)

  • Forberedelsestid: 15 min.

  • Øvelsestid: 45 min.

  • Det skal du bruge: Printet redskab, kuglepen, mødelokale, kalender 

  • Hvem skal deltage: Ledergruppen

Kom godt i gang

Vejledning: 1 Læs baggrundsviden (2 sider) og redskab (1 side). 2 Udvælg relevante ledere, indkald disse til møde og book mødelokale. 3 Print MOST-model og baggrundsviden til alle mødedeltagere. 4 Hold mødet og introducer MOST-modellen. 5 Med afsæt i MOST-modellen diskuteres følgende spørgsmål: I hvor høj grad lever I op til de fire fællestræk i dag? Hvad gør I godt? Hvad kan I gøre bedre? Hvilke konkrete handlinger vil I foretage fremadrettet, for at læne jer mere op ad erfaringerne i MOST-modellen? Hvordan kan I gennemføre disse handlinger i praksis? 6 Uddelegér ansvar baseret på jeres svar til ovenstående spørgsmål. 7 Aftal hvornår I skal mødes for at evaluere.


Kilde: "Mere MOST – mindre fravær: Ny inspiration til ledere om sygefravær og trivsel" (2016) af Region Syddanmark 

Læs mere om MOST-modellen