Spring over hovedmenu

Statistik

Dette redskab hjælper med at omsætte sygefraværsstatistik til indsigter om årsager til sygefravær og målrettet handling.

  • Mål: At bruge sygefraværsstatistikken til at målrette sygefraværsindsatsen, så den får størst effekt

  • Forberedelsestid: 20 min.

  • Øvelsestid: 1 time

  • Det skal du bruge: Printet redskab, sygefraværsstatistik, andet datamateriale (fx APV og trivselsundersøgelse), kuglepen, notesblok, mødelokale

  • Hvem kan deltage: Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Kom godt i gang

Vejledning: 1 Læs baggrundsviden (1 side) og redskabet (1 side). 2 Vælg relevante mødedeltagere, der skal være med til at bruge redskabet. 3 Indkald mødedeltagerne til møde, inkludér en kort dagsorden og book mødelokale. 4 Indsaml relevant datamateriale og print redskabet til alle deltagere. 5 Hold mødet, introducer og brug redskabet. 6 Gennemgå og notér svar sammen. 7 Opsummer hvilken målrettet handling og opfølgning I har aftalt. Sørg for at uddelegere ansvarsområder.


Kilde: "Guide: Kom i hus med sygefraværsopgaven" (2018) af Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen og Arbejdsmiljø København. Modellen af huset er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om Statistik