Spring over hovedmenu

Tydelig ledelse

Dette dialogredskab hjælper ledergruppen med at skabe fælles retning og etablere et effektivt samarbejde om at håndtere sygefravær.

  • Mål: At skabe tydelig ledelse og fælles retning i håndteringen af sygefravær på arbejdspladsen

  • Forberedelsestid: 10 min.

  • Øvelsestid: 30 min.

  • Det skal du bruge: Printet redskab, kuglepen, notesbog, mødelokale, kalender

  • Hvem skal deltage: Ledergruppe

Kom godt i gang

Vejledning: Læs vejledning (2 sider) og dialogredskab (1 side). 2 Vælg relevante ledere til at drøfte spørgsmålene i dialogredskabet. 3 Sæt dialogredskabet på dagsordenen på et eksisterende ledermøde eller indkald ledere til møde. Book mødelokale. 4 Print dialogredskabet til alle deltagere. 5 Hold mødet, introducér redskabet og skab dialog ud fra de fire spørgsmål. 6 Gennemgå og notér svar. 7 Planlæg handling og uddeleger ansvarsområder. Aftal hvornår I samler op på handlingerne, fx på næste ledermøde.


Kilde: "Guide: Kom i hus med sygefraværsopgaven" (2018) af Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen og Arbejdsmiljø København. Modellen af huset er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om Tydelig ledelse