Spring over hovedmenu

Om Fælles handling - Færre sygedage

Indsats skal understøtte offentlige arbejdspladsers arbejde med at nedbringe sygefravær.

Fælles handling – færre sygedage er overskriften på en ny samlet indsats fra Beskæftigelsesministeriet, som skal understøtte offentlige arbejdspladsers arbejde med at nedbringe sygefravær.

Indsatsen er udviklet af en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet, som bl.a. har indsamlet viden fra forskning og praksis om, hvordan sygefravær bedst kan nedbringes. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Arbejdstilsynet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Herudover kan udvalgte offentlige arbejdsområder med højt sygefravær søge midler fra Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”. Information om puljen findes på STAR's hjemmeside.

Indsatsen udspringer af en politisk aftale fra januar 2019 med den tidligere regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Her blev det aftalt at gennemføre en fællesoffentlig indsats med fire initiativer, der skal understøtte nedbringelse af sygefravær i den offentlige sektor. 

Læs om Cookies og GDPR