Spring over hovedmenu

Cookies og GDPR

Når du besøger sygefravær.dk, bliver der lagt en cookie. </br>En cookie er en lille tekstfil, som kan genkende din computer og gemme oplysninger om </br>din færden på hjemmesiden. Vi bruger cookies til statistik.

Cookies er ikke farlige for din computer, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Hvis du vil læse mere om cookies, og hvordan du undgår dem, kan du besøge:
www.minecookies.org

Hvorfor bruger vi cookies?

Hjemmesiden bruger cookies til at forbedre hjemmeside og funktionalitet. Vi håber, du accepterer cookies, da de giver os oplysninger om de sider, du besøger, ord du søger på med mere. De oplysninger bruger vi til at forbedre hjemmesiden for dig og alle andre brugere.

Hjemmesiden bruger følgende cookies:

Vi indsamler statistik om websitets brug for at udvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bruges kun i samlet form, fx for at se hvilke nøgleord, der oftest søges på i søgemaskiner og hvilke ord og sætninger, der er de mest søge på hjemmesiden.

Vi indsamler følgende oplysninger om dig og dit besøg på hjemmesiden:

 • Accept af Cookies
 • Sprogvalg
 • Browsertype
 • Operativsystem
 • URL på den side du besøger
 • Besøgets længde
 • Hvor du kom fra
 • Skærmopløsning.

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Informationen på hjemmesiden er leveret af Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Arbejdstilsynet, som er ansvarlig for hjemmesiden.

I Arbejdstilsynet behandler, opbevarer og videregiver vi dine personlige oplysninger efter de gældende regler og anbefalinger.

Vi håndterer personoplysninger

I Arbejdstilsynet håndterer vi forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som vi varetager. Det er fx navne, adresser, CPR-numre, oplysninger om arbejdsskader m.v.

Sådan behandler vi personoplysninger

Vi behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Vi følger sikkerhedsstandarden ISO27001 og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed.

Sådan opbevarer vi personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Hvis andre opbevarer oplysninger om dig på vegne af Arbejdstilsynet, bliver disse opbevaret i et sikkert servernetværk.

Hvis vi videregiver personoplysninger

Arbejdstilsynet videregiver i nogle tilfælde personoplysninger. Det kan fx være til databehandlere, som hjælper os med konkrete opgaver. I de tilfælde har vi indgået aftaler om behandling af data for at sikre, at den enkelte databehandler bl.a. har forpligtet sig til at opfylde sikkerhedskravene i databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er også forpligtet til at tilbagelevere eller slette alle personoplysninger, når den pågældende opgave for os er afsluttet. Det sikrer, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere personer, der har indgået i opgaven.

Andre gange er vi forpligtet til at videregive personoplysninger til andre – det kan fx være til andre myndigheder. I så fald sikrer vi, at vi videregiver oplysningerne på en sikker måde.

Vi har oplysningspligt

Vi har pligt til at oplyse dig om:

 • at vi behandler oplysninger om dig
 • hvad formålet er med behandlingen
 • hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig
 • hvordan vi opbevarer oplysningerne
 • om vi eventuelt giver oplysningerne videre til andre
 • hvilke rettigheder du har i forbindelse med registreringen.

Du har ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det kan fx være:

 • hvad oplysningerne skal bruges til
 • hvem modtagerne af oplysningerne er
 • hvor oplysningerne stammer fra.

Du har også ret til at få rettet eventuelt forkerte oplysninger og i sjældne tilfælde til at få slettet de oplysninger, vi har om dig.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via brev til Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, på telefon 70 12 12 88 eller pr. mail:
at@at.dk.

Du har også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO). Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til. Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

 • På e-mail:
  dpo@bm.dk
 • På telefon: 50 91 77 68 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16
 • Ved brev:Beskæftigelsesministeriet,Ved Stranden 8, 1061 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Du kan klage

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.
www.datatilsynet.dk

Læs om databeskyttelsesforordningen

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.