Spring over hovedmenu

Hvad kan Rejseholdet hjælpe med?

Rejseholdet kan give jer et forløb, der er målrettet de udfordringer, I har på netop jeres arbejdsplads. Vi tilbyder både virtuelle og fysiske møder med jeres TRIO og MED-udvalg eller med hele arbejdspladsen. Vi kan hjælpe jer inden for temaerne:

360 grader rundt om sygefraværet 

Sammen med jer kommer Rejseholdet  hele vejen rundt om jeres sygefraværsindsats med afsæt i  nyeste viden og erfaringer. Vi gennemgår de vigtigste byggesten i en effektiv sygefraværsindsats, som fx tydelig ledelse, tidlige indsatser samt trivsel og social kapital. Vi skaber overblik over jeres sygefraværsindsats, så I er i stand til at sætte handlinger i gang, som gør indsatsen mere effektiv. 

Fra politik til handling

Hvordan omsætter I sygefraværspolitik til handling? Det sætter Rejseholdet sammen med jer fokus på med afsæt i jeres eksisterende politik om sygefravær og trivsel. Når temadagen er omme, vil I være i stand til at igangsætte konkrete handlinger, der kan nedbringe sygefraværet og styrke trivslen på arbejdspladsen – både nu og i fremtiden. 

Fysisk trivsel på arbejdspladsen

Fysisk trivsel på arbejdspladsen handler i høj grad om at forebygge tunge løft og dårlige arbejdsstillinger – men det kan ikke stå alene. Områder som social støtte og indflydelse er også vigtig og har fx vist sig effektiv til at reducere muskelskeletbesvær. En indsats, der skal fremme fysisk trivsel, kan derfor handle om både fysiske, psykiske og sociale forhold.

Rejseholdet vil gerne hjælpe jeres arbejdsplads i gang med indsatsen. Vi introducerer jer for nyeste viden og hjælper jer med at finde frem til konkrete indsatser, som kan fremme fysisk trivsel på jeres arbejdsplads. 

Psykisk trivsel på arbejdspladsen

Sammen med jer sætter Rejseholdet fokus på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, og hvad I kan gøre for at styrke den psykiske trivsel. Rejseholdet tilbyder disse temamøder om psykisk trivsel:

- Arbejdslivet i en coronatid
- Klarhed om kerneopgaven
- Styrket samarbejde på tværs
- Balance i arbejdsfællesskabet
- Den gode borgerkontakt

Læs om temamøderne om psykisk trivsel 

 Sådan foregår et forløb