Spring over hovedmenu

Hvad kan Rejseholdet hjælpe med?

360 grader rundt om sygefraværet på jeres arbejdsplads

Sammen med jer kommer Rejseholdet hele vejen rundt om jeres arbejde med sygefravær – lige fra forebyggelse til håndtering og godt tilbage til jobbet. På baggrund af jeres styrker og udfordringer finder I med hjælp fra Rejseholdet frem til, hvad I konkret kan gøre fremover. Målgruppen for temaet er jeres samarbejdsorganisation, fx samarbejdsudvalg, MED-udvalg eller TRIO.

Fra politik til handling

Hvordan kommer I fra tanke til handling i arbejdet med sygefravær? Det sætter Rejseholdet sammen med jer fokus på med udgangspunkt i jeres eksisterende politikker. I finder med hjælp fra Rejseholdet frem til, hvad der skal til for at øge trivslen og mindske sygefraværet på jeres arbejdsplads. Målgruppen for temaet er jeres samarbejdsorganisation, fx samarbejdsudvalg, MED-udvalg eller TRIO.

Fysisk trivsel på arbejdspladsen

Sammen med jer ser Rejseholdet nærmere på, hvad I fremover konkret kan gøre for at øge fysisk trivsel i jeres hverdag - og dermed også forebygge sygefravær. Målgruppen for temaet er hele arbejdspladsen.

Psykisk trivsel på arbejdspladsen

Sammen med jer sætter Rejseholdet fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og hvad I konkret kan gøre for at øge den psykiske trivsel på jeres arbejdsplads og dermed forebygge sygefravær. Fx via styrket samarbejde om den fælles kerneopgave eller den gode borgerkontakt. Målgruppen for temaet er hele arbejdspladsen.

 

Book Rejseholdet

Ønsker I Rejseholdets hjælp til jeres arbejde med at nedbringe sygefraværet? Så kan I søge om at få et forløb her.

Har I spørgsmål, eller ønsker I at vide mere, er I velkomne til at kontakte Rejseholdet, som sidder klar til at tale med jer om, hvordan de bedst kan hjælpe jer. I kan ringe på: 40 48 10 40

 

Book Rejseholdet