Spring over hovedmenu

Psykisk trivsel på arbejdspladsen

Rejseholdet tilbyder blandt andet fem temamøder om psykisk trivsel:

Arbejdslivet i en coronatid

Corona-krisen har sat sit præg på landets arbejdspladser, som fx kan være udfordrede af et omskiftelig arbejdsliv med varierende smittetryk og periodevis hjemsendelse. Der kan derfor være brug for at se på, hvad I kan gøre for at sikre et godt arbejdsliv og udvikle arbejdsfællesskabet på jeres arbejdsplads. Rejseholdet hjælper jer med at finde frem til konkrete tiltag, som svar på de udfordringer I oplever i en coronatid.

Klarhed om kerneopgaven

Rejseholdet kan hjælpe jer med at skabe klarhed om arbejdspladsens kerneopgave, så det bliver lettere for jer at trække i samme retning. Fx er det vigtigt at se på, om I bruger tiden rigtigt, og hvilke opgaver der er vigtigst at prioritere. Man kunne spørge: Hvad kan vi gøre, og hvad skal vi gøre for at løse kerneopgaven? At få styr på hvad vi i fællesskab skal prioritere, når vi ikke kan nå det hele, kan modvirke stress og følelsen af ikke at slå til. 

Styrket samarbejde på tværs

Medarbejdere på en arbejdsplads bidrager til opgaveløsningen med forskellige faglige kompetencer. Rejseholdet kan hjælpe jer med at få overblik over arbejdspladsens forskellige faggrupper, så I kan styrke jeres koordinering og samarbejde på tværs. I fællesskab kortlægger vi opgaveløsningen fra start til slut og skaber overblik over, hvordan I kan forbedre jeres samarbejde og dermed opnå større trivsel og arbejdsglæde. 

Balance i arbejdsfællesskabet

Et arbejdsfællesskab er tæt knyttet til kerneopgaven og består af 4 dele: den kollegiale, den opgaverettede, den faglige og den organisatoriske. Alle delene skal være i indbyrdes balance for, at et arbejdsfællesskab er stærkt. I dette emne introducerer Rejseholdet jer til, hvordan arbejdsfællesskaber kan styrkes og inviterer jer til at reflektere over balancen i jeres eget arbejdsfællesskab. Sammen identificerer vi ubalancer og finder frem til handlinger, der skal styrke jeres arbejdsfællesskab og den psykiske trivsel. 

Den gode borgerkontakt

På mange arbejdspladser er tæt borgerkontakt en stor del af kerneopgaven. Her er det et vilkår, at borgerkontakten vækker forskellige følelser, som kan være både givende og belastende. Sammen med jer undersøger Rejseholdet, hvordan I oplever borgerkontakten på jeres arbejdsplads. Herefter finder vi i fællesskab frem til indsatser, som kan styrke arbejdspladsens modstandskraft mod følelsesmæssige belastninger og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Book Rejseholdet

Ønsker I Rejseholdets hjælp til jeres arbejde med at nedbringe sygefraværet? Så kan I søge om at få et forløb her.

Har I spørgsmål, eller ønsker I at vide mere, er I velkomne til at kontakte Rejseholdet på telefon: 40 48 10 40

 

Book Rejseholdet