Spring over hovedmenu

Kalundborg Hjemmepleje: ”Vi har fået arbejdsglæden tilbage”

Mistrivsel blev vendt til arbejdsglæde, efter de i Kalundborg Kommunes Hjemmepleje IP Nord Aften har haft et forløb med Beskæftigelsesministeriets Rejsehold.


Medarbejder Anne-Grethe og Vivi fra Kalundborg hjemmepleje var glade for forløbet med rejseholdet.

Højt sygefravær, mistrivsel og dårlig stemning blandt medarbejderne var årsag til, at de i Kalundborg Kommunes Hjemmepleje IP Nord Aften sidste år tog kontakt til Beskæftigelsesministeriets Rejsehold. Det skete på opfordring af kommunens daglige leder af sikkerhedsarbejdet Palle Bruun Olsen:

”Sygefraværet var alarmende højt, og det var tydeligt, der var problemer. Medarbejderne havde en hård tone over for hinanden, og der var stor udskiftning. Jeg syntes derfor, at det kunne være en god ide at få nye øjne på situationen, og at det kunne spændende at se, hvad Rejseholdet havde af input til, hvordan vi kunne forbedre trivslen.”

Initiativet blev taget godt imod af hjemmeplejens medarbejdere, der alle var påvirket af situationen. Anne-Grethe Larsen, der er arbejdsmiljørepræsentant på stedet, fortæller:

”Jeg tænkte YES, nu sker der endelig noget. Folk var så utilfredse, og når man mødte ind på arbejde, stod den bare på brok, brok, brok. Vi følte ikke, vi blev hørt. Det var forfærdeligt. ”

Også Vivi Fjelsted, der på tidspunktet var nyansat leder i hjemmeplejen, var lettet over, at de fik ekstra hjælp til at løse arbejdspladsens udfordringerne:

”Sygemeldingerne tikkede dagligt ind, og vi havde svært ved at rekruttere – det hang slet ikke sammen. Samtidig var stemningen dårlig, og medarbejderne kæmpede mod hinanden i stedet for at være ét hold. Det var vanskeligt at lave om på, og derfor var jeg rigtig glad for, at vi kunne få noget hjælp udefra.”

Hvad er vores kerneopgave?

Forløbet startede med, at Rejseholdet mødtes med arbejdspladsens TRIO for at spore sig ind på de konkrete udfordringer, og hvilken hjælp der var behov for. Her blev de enige om, at der var behov for at stille skarpt på den fælles kerneopgave. Derfor blev der afholdt en temadag om emnet, hvor de også talte om, hvilke opgaver medarbejderne skulle prioritere, når de ikke kunne nå det hele.

På temadagen skulle medarbejderne også fortælle om ’stjernestunder’, dvs. hvornår de især oplevede arbejdsglæde, og hvordan de bedre kunne hjælpe hinanden i hverdagen. Og endelig skulle de beslutte, hvad de ville arbejde videre med. Anne-Grethe Larsen fortæller:

”Det var en rigtig, rigtig god dag. Vi fik øjnene op for, at vi jo er en stor gruppe, og at det er vigtigt, at vi hjælper hinanden. Og i stedet for brok er det langt mere konstruktivt at gå i dialog med hinanden om, hvordan vi kan ændre situationen.”

Temadagen var målrettet medarbejderne, og derfor var det besluttet, at Vivi Fjelsted som leder skulle holde sig i baggrunden. Alligevel fik hun også meget ud af dagen:

”Min rolle var først og fremmest at lytte og observere, og det var faktisk sindssygt godt. På den måde fik jeg en bedre forståelse af de problemer, der optog medarbejderne mest, og hvad de havde brug for fra mig som leder. Inden jeg blev ansat, havde der været stor leder-udskiftning, og jeg kunne høre, det havde præget dem meget. De manglede retning og anerkendelse – og det besluttede jeg, at jeg ville gøre noget ved.”

Vi skulle selv regne den ud

Selvom Rejseholdet stod for at styre mødet, var det - til overraskelse for flere - medarbejderne selv, der skulle komme med løsningerne.

”Vi havde forventet, at Rejseholdet ville fortælle os, hvad vi skulle gøre, men sådan var det ikke. Vi skulle selv regne den ud, og det gav faktisk rigtig god mening. For det er jo os ansatte, der kender vores arbejdsplads bedst og ved, hvor skoen trykker, ” fortæller Anne-Grethe Larsen og fortsætter:

”Rejseholdet hjalp os i stedet ved at se tingene udefra, og det har givet os et nyt perspektiv og været utroligt givende. Det gør, at vi har fået et fælles sprog.”

På temamødet kom det samtidig frem, at der var opstået en uhensigtsmæssig kultur, hvor medarbejderne på skift meldte sig syge. Fx var der en medarbejder, der ærligt fortalte, at de mange sygemeldinger gjorde, at man tænkte: ”nu er det vist min tur til at være syg”. Leder Vivi Fjelsted fortæller, at hun var glad for at emnet blev bragt op, da sygefraværet på afdelingen var et kæmpe problem.

”Det er så vigtigt, at vi også tør tale om det, der er svært. De mange sygemeldinger gjorde, at vi hele tiden mislykkedes med at udføre vores kerneopgave, og det skabte utilfredshed og mistrivsel. Sygefravær kan være meget følsomt at tale om, men Rejseholdet gjorde det mere legitimt.”

Arbejdsglæden er vendt tilbage

Efter forløbet med Rejseholdet har de på arbejdspladsen arbejdet målrettet med at vende udviklingen – og det har haft markant effekt. Sygefraværet er således faldet, mens trivslen og overskuddet er blomstret op:

”Vi har ikke alle de der klat-sygemeldinger mere, og det gør, at vi nu også har overskud til at udvikle vores arbejdsopgaver og have det sjovt sammen. Som leder har jeg samtidig haft fokus på at vise dem, at jeg rigtig gerne vil dem, og at jeg ikke er på vej væk. Det har skabt ro,” siger Vivi Fjelsted.

For Anne- Grethe Larsen har forløbet med Rejseholdet været en stor øjenåbner, som har medført en tydelig forandring i hverdagen:

”Vi møder nu glade ind på arbejdet med et positivt sind – og vi siger fra over for brok. Vi kan nu tale og grine sammen, og vi hjælper hinanden. Kort sagt: Vi har fået vores arbejdsglæde tilbage.”

”Det betyder ikke, at alle problemer er forsvundet. Men med Rejseholdets forløb har vi fået en form for ballast, så vi bedre kan spotte problemerne og sikre, at vi ikke kommer derhen igen. Mit råd til andre i lignende situation: De skal få fat i det Rejsehold, for det kan få folk til at se, hvad det handler om: Det er kerneopgaven, og det er samarbejdet, der betyder noget!”